• Strona domowa
  • Polska ryzykuje utratę rynku mleka z powodu blokady granicy z Ukrainą przez rolników
granica
07:41, 2 marca
Wiarygodne źródło

Polska ryzykuje utratę rynku mleka z powodu blokady granicy z Ukrainą przez rolników

granica
Polska ryzykuje utratę rynku mleka z powodu blokady granicy z Ukrainą przez rolników

W przypadku zamknięcia granicy branży mleczarskiej grozi utrata kolejnego rynku zbytu. Oznaczałoby to trudności finansowe dla wielu eksporterów, którzy nastawieni są na produkcję właśnie na ukraiński rynek, ale też doprowadziłoby do konieczności obniżenia cen płaconych rolnikom za mleko.

Agnieszka Maliszewska - Dyrektor Polskiej Izby Mleka

29 lutego w Białymstoku spotkali się przedstawiciele przemysłu mleczarskiego Ukrainy i Polski. Stronę ukraińską reprezentowało Stowarzyszenie Producentów Mleka, Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy oraz przedstawiciele firm przetwórstwa mleka. Stronę polską reprezentowała Polska Izba Mleka.

W rezultacie opublikowano wspólny apel skierowany do premierów i ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy.

Białystok 29 luty 2024

Apel Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy i Polskiej Izby Mieka do Premierów i Ministrów Rolnictwa Polski i Ukrainy. 

Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy i Polska Izba Mleka po raz kolejny apelują do administracji rządowej po obu stronach granicy o podjęcie konstruktywnego dialogu w zakresie zakończenia sporu na granicy Polski i Ukrainy.

Polski i Ukraiński sektor mieczarski od września 2023 roku wielokrotnie sygnalizował, że mleko I jego produkty nie mogą stać się ofiarą braku dialogu i porozumienia w zakresie importu zboża. Pragniemy podkreślić, że Ukraina jest dziś jednym z czołowych, pozaunijnych, odbiorców polskich produktów mlecznych, a saldo dodatnie dla polskich eksporterów, w wymianie handlowej pomiędzy PL a Ukrainą wynosi ponad 97 min Euro. Polskie produkty s rozpoznawalne i cenione na ukraińskim rynku.

Jesteśmy zainteresowani kontynuacją tej współpracy, by zapewnić ukraińskim konsumentom polskie produkty mleczarskie, a rolnikom stabilne ceny płacone za mleko. Chcemy dzielić się wiedzą, inwestować po obu stronach granicy, budować mosty dla dobrego biznesu i rolników.

Apelujemy do rządów Ukrainy i Polski o uwzględnienie specyfiki handlu produktami mleczarskimi między naszymi krajami. Chcemy ze sobą współpracować, chcemy tworzyć dobry klimat do współpracy po obu stronach granicy, chcemy zapewnić naszych parterów o ciągłości dostaw polskich produktów do ukraińskich sklepów oraz ukraińskich do Polski. Każde spotkanie, każdy dialog i dobra współpraca przybliża nas do zakończenia konfliktu.

Jeśli zauważysz błąd, zaznacz odpowiedni tekst i naciśnij Ctrl + Enter, aby zgłosić to redaktorowi
#mleko

Komentarz

Ostatnie wiadomości
Ogłoszenia
live comments feed...