• Strona domowa
  • Polska gospodarka wobec Europejskiego Zielonego Ładu: szanse i zagrożenia dla rynku pracy
Europejski Zielony Ład
14:22, 19 stycznia 2023
Wiarygodne źródło

Polska gospodarka wobec Europejskiego Zielonego Ładu: szanse i zagrożenia dla rynku pracy

Europejski Zielony Ład
Europejski Zielony Ład będzie miał wpływ na polski rynek pracy

Europejski Zielony Ład będzie miał wpływ na polski rynek pracy

Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu będzie miała istotny wpływ na polski rynek pracy i poszczególne branże. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazuje, że polska gospodarka, która w znacznym stopniu opiera się na energii pochodzącej z węgla, będzie musiała przejść głęboką transformację, aby dostosować się do celów Europejskiego Zielonego Ładu. W szczególności konieczne będzie zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii elektrycznej oraz rozwój innych źródeł energii. Brak jasnej wizji transformacji energetycznej oraz brak przejrzystej polityki ciepłowniczej to kolejne wyzwania, przed którymi stoi Polska. Zmiana ta będzie wiązać się z koniecznością rozwoju nowych kompetencji i zmianami na rynku pracy.

W raporcie PARP wskazuje się, że implementacja Europejskiego Zielonego Ładu będzie prowadzić do powstawania nowych miejsc pracy w sektorach związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz zrównoważonym transportem. Przykładowo, rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika czy wiatraki, może stworzyć tysiące nowych miejsc pracy w branży produkcji, montażu, serwisu i utrzymania tych urządzeń.

Jednocześnie, jak każda transformacja, przemiana ta będzie wiązać się z okresem przejściowym, w którym niektóre branże i miejsca pracy mogą ulec ograniczeniu lub zniknięciu. Przykładem może być sektor węglowy, który będzie musiał zmierzyć się z redukcją swojego udziału w produkcji energii elektrycznej oraz zmianą technologii. W związku z tym ważne jest aby rząd zapewnił odpowiednie wsparcie dla pracowników i regionów dotkniętych tą zmianą.

Podsumowując, Europejski Zielony Ład będzie miał wpływ na polski rynek pracy, jednak jego skala i konkretne konsekwencje będą zależały od decyzji i działań podejmowanych przez polski rząd oraz przedsiębiorstwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii pozwoli na rozwój nowych miejsc pracy, jednocześnie ważne jest aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla pracowników i regionów dotkniętych zmianami.

Komentarz redaktora:
Należy również dodać, że po zakończeniu wojny na terytorium Ukrainy potrzebna będzie duża liczba specjalistów nawet nie do odbudowy, ale do tworzenia nowego nowoczesnego systemu energetycznego w Ukrainie, który otwiera szerokie możliwości dla polskiego biznesu.

Jeśli zauważysz błąd, zaznacz odpowiedni tekst i naciśnij Ctrl + Enter, aby zgłosić to redaktorowi
#Europejski Zielony Ład #PARP #odnawialne źródła energii #rynek pracy

Komentarze

Najważniejsze wiadomości tygodnia
Sukces projektu Zdorovo: Jak Ukraińcy otrzymują opiekę medyczną w Polsce
Historia sukcesu
Ogłoszenia
live comments feed...