• Strona domowa
  • Nowy Nabór na Projekty Turystyczne w Lubelskim 2024. Termin składania wniosków - do 10 maja
Turystyka
21:30, 18 marca
Wiarygodne źródło

Nowy Nabór na Projekty Turystyczne w Lubelskim 2024. Termin składania wniosków - do 10 maja

Turystyka
Nowy Nabór na Projekty Turystyczne w Lubelskim 2024. Termin składania wniosków - do 10 maja

Instytucja Zarządzająca Programem "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027" ogłosiła rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach akcji "Turystyczne Lubelskie". Priorytetem są projekty mające na celu rozbudowę oraz wprowadzenie nowych atrakcji turystycznych, które przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych i zdrowotnych w regionie. Ten konkurs oferuje unikalną szansę na otrzymanie finansowego wsparcia dla różnorodnych inicjatyw turystycznych.

Termin składania wniosków został wyznaczony do 10 maja 2024 roku, co daje zainteresowanym podmiotom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie i złożenie swoich propozycji. Z ogromną pulą finansowania, sięgającą niemal 71 milionów złotych, nabór ten stanowi znaczącą okazję dla rozwoju lokalnej turystyki.

W ramach programu uprawnione do aplikowania są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu, a także partnerstwa publiczno-prywatne. Dzięki tak szerokiemu zakresowi beneficjentów, inicjatywa ta ma szansę objąć szerokie spektrum projektów, od infrastrukturalnych po edukacyjne i kulturalne.

Rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania obejmują tworzenie nowych atrakcji turystycznych, modernizację miejsc już istniejących oraz rozwój infrastruktury turystycznej, takiej jak szlaki czy ścieżki rowerowe. Szczególnie pożądane są projekty wykorzystujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Lubelskiego, co przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej regionu.

Dofinansowanie pokrywa do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, z wymaganym minimalnym wkładem własnym beneficjenta na poziomie 15%. Takie warunki finansowania sprawiają, że projekt jest wyjątkowo atrakcyjny dla potencjalnych wnioskodawców, którzy pragną rozwijać turystykę w regionie.

Więcej informacji https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-nabor-turystyczne-lubelskie/

Jeśli zauważysz błąd, zaznacz odpowiedni tekst i naciśnij Ctrl + Enter, aby zgłosić to redaktorowi

Komentarz

Ostatnie wiadomości
Ogłoszenia
live comments feed...