Kontakty w ogłoszeniu

W ogłoszeniu znajduje się specjalne pole do wprowadzania kontaktów.

Jeśli tekst ogłoszenia zawiera informacje kontaktowe, muszą one być zgodne z informacjami w polu kontaktowym. W przeciwnym razie informacje kontaktowe zostaną usunięte

Regulamin Ogłoszeń
Zasady publikowania ogłoszeń
Zasady tworzenia ogłoszeń
Kontakty w ogłoszeniu