Opis

Opis powinien odpowiadać oferowanemu produktowi/usłudze.

Najważniejsze informacje o produkcie lub usłudze należy przekazać na samym początku ogłoszenia. Kupujący (klient) powinien od razu zrozumieć, w jaki sposób jego zapotrzebowanie pasuje do Twojej oferty.

W jednym ogłoszeniu można opisać tylko jeden produkt/usługę. Wyjątkiem są grupy towarów sprzedawane w zestawie. Na przykład zestaw mebli.

Niedozwolone jest zastępowanie opisu produktu linkiem do innej strony. Link może być jedynie dodatkowym źródłem informacji o produkcie.

Zabronione jest

  • umieszczanie reklam o podobnej treści
  • zbyt duże zagęszczenie słów kluczowych

Staraj się pisać tekst reklamy samodzielnie, bez zapożyczania fragmentów z tekstów innych ogłoszeń, które są podobne tematycznie.

Nie lej "wody". Emocjonalne zwroty, sterta konstrukcji wprowadzających (chciałbym zauważyć, należy powiedzieć, również, jednak, świetnie, wspaniale itp.) przeszkadzają w odbiorze tekstu i zdecydowanie nie prowadzą do sprzedaży.

Regulamin Ogłoszeń
Zasady publikowania ogłoszeń
Zasady tworzenia ogłoszeń
Opis