Tytuł

Tytuł powinien być krótki, konkretny i zawierać nazwę produktu/usługi.

W tytule niedozwolone są:

KAPS (z wyjątkiem skrótów)

Lista słów kluczowych

Używanie symboli, które nie są literami i nadużywanie znaków interpunkcyjnych

Regulamin Ogłoszeń
Zasady publikowania ogłoszeń
Zasady tworzenia ogłoszeń
Tytuł