Zabronione towary i usługi

1. Towary i usługi zabronione przez obowiązujące prawo. Towary zakazane do sprzedaży i/lub wycofane z obrotu cywilnego. A także towary i usługi, których wykorzystanie może mieć na celu naruszenie obowiązującego ustawodawstwa Polski (na przykład usługi fikcyjnego wykonywania funkcji organu wykonawczego w osobie prawnej itp.)

2. Towary i usługi, do których użytkownik nie ma prawa lub które naruszają prawa osób trzecich (w tym patenty, znaki towarowe, prawa autorskie itp.). Zabrania się sprzedaży towarów i świadczenia usług, w odniesieniu do których do Administracji zostało wysłane oficjalne żądanie od posiadacza praw do TM (znaku towarowego) lub właściciela patentu.

3. Różne towary i/lub usługi w jednym ogłoszeniu. Na przykład: "Sprzedaż sukienek i butów", "Sprzedaż telewizora i lodówki", "Sprzedaż wszystkiego na zdjęciu" i tym podobne. Informacje o jednym przedmiocie w osobnym ogłoszeniu lub o kilku przedmiotach w jednym ogłoszeniu są dozwolone, jeśli wszystkie są sprzedawane jako zestaw za wspólną cenę.

4. Promowanie innych zasobów offline lub online. Za takie informacje uważa się informacje, które nie opisują konkretnego produktu/usługi lub wymieniają wszystkie produkty sprzedawane na reklamowanym portalu, na przykład: "Jesteśmy sklepem internetowym ze sprzętem AGD, sprzedajemy lodówki, żelazka, telewizory itp.", "Kosmetyki. Zamów online na stronie...", "Sprzedajemy traktor. Kliknij link, aby zobaczyć opis" itp. Dozwolone i zalecane jest promowanie swojej firmy poprzez dodanie jej do katalogu firm na stronie internetowej Miasta Lublin. 

5. Produkty spożywcze, których termin przydatności do spożycia upłynął.

6. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.

7. Konfiskata celna, towary przemytnicze i skradzione mienie.

8. Pudełka z tabletów, telefonów komórkowych, laptopów bez oferowania sprzedaży samego urządzenia.

9. Pojazdy, które są poszukiwane; bez dokumentów. Lub dokumenty pojazdów bez oferty sprzedaży tych pojazdów.

10. Produkcja i sprzedaż tablic rejestracyjnych (standardowych, spersonalizowanych, elitarnych itp.). Usługi i środki przewijania przebiegu samochodu.

11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza.

12. Produkty lecznicze kwalifikowane jako takie, a także wszelkie substancje i mieszaniny substancji spełniające całkowicie lub częściowo definicję produktu leczniczego w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, np. nieprawidłowo kwalifikowane i/lub prezentowane suplementy diety. Wyjątek stanowią tradycyjne produkty lecznicze roślinne oraz produkty lecznicze homeopatyczne zarejestrowane w Polsce.

13. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany oraz urządzenia przeznaczone lub przystosowane do zażywania substancji psychotropowych lub środków odurzających.

14. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne).

15. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

16. Koty i psy z niezarejestrowanych hodowli lub takich, które są w trakcie rejestracji;

17. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.

18. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).

19. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

20. Sprzęt rentgenowski, urządzenia i sprzęt wykorzystujący substancje radioaktywne i izotopy.

21. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.

22. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.

23. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.

24. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.

25. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:

tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,

naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

26. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych (w tym konta bezpłatnej poczty elektronicznej oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont), strony i grupy utworzone w ramach serwisów społecznościowych i wszelkie związane z nimi uprawnienia, a także  usługi takie jak: polubienia, opinie, obserwatorzy.

Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami.

27. Konta na platformach oferujących usługi pozwalające na oglądanie oraz słuchanie na życzenie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu, w szczególności w postaci muzyki podcastów i filmów (np. Netflix, HBO Go, Spotify, Tidal) wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze umożliwiające dostęp i korzystanie z takich kont oraz usługi ich zakładania za pośrednictwem innych serwisów.

28. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP).

29. Dane osobowe lub listy adresów e-mail.

30. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

Karty NC+, Cyfrowy Polsat.

31. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac.

32. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe.

33. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.

34. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe lub łowieckie, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa oraz pułapki żywołowne, a także usługi polegające na wytwarzaniu takich przedmiotów.

35. Usługi dotyczące zastępczego urodzenia dziecka (surogacja).

36. Zwierzęta przeznaczone do wymiany na inne Przedmioty, poza wymianą na inne żywe zwierzęta.

37. Automaty (automaty do gier) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

38. Preparaty zwiększające popęd seksualny i inne stymulanty, w tym preparaty nie będące lekami.

39. Pojazdy bez dokumentów, wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

40. Używane zbiorniki LPG, wszelkie dokumenty, związane z eksploatacją instalacji LPG (w szczególności certyfikaty, dokumenty legalizacyjne, przedłużające termin ważności zbiornika LPG, protokoły z badań zbiorników LPG, decyzje zezwalające na eksploatację), a także usługi sporządzenia tego rodzaju dokumentów.

41. Przedmioty zawierające podtlenek azotu, tlenek diazotu, gaz rozweselający.

42. Usługi, roboty i materiały związane ze służbą wojskową i działaniami paramilitarnymi w innych krajach.

43. Wirtualne pieniądze, narzędzia, programy, urządzenia i ich komponenty do zarabiania lub generowania wirtualnych walut.

44. Usługi windykacyjne i antywindykacyjne, z wyjątkiem sekcji Katalog firm.

45. Oferty marketingu wielopoziomowego (sieciowego) (Avon, Oriflame itp.), z wyjątkiem sekcji Katalog firm.

46. Ogłoszenia dotyczące randek, przyjaźni i łatwych związków.

47. Przedmioty z symbolami nazistowskimi lub komunistycznymi, z wyjątkiem antyków.

48. Materiały ekstremistyczne; materiały wzywające do masowych protestów, buntów, strajków; działalność terrorystyczna i ekstremistyczna; nawoływanie do nienawiści na tle etnicznym i religijnym; udział w masowych akcjach publicznych, aukcjach, loteriach.

49. Towary i usługi naruszające integralność terytorialną i nienaruszalność krajów.

50. Towary i usługi związane z tematyką okultystyczną/ezoteryczną: zaklęcia, spiski, wróżby, satanizm, rytuały, magia, tarot, numerologia, medycyna alternatywna, mediumizm itp. z wyjątkiem sekcji Katalog firm.

Jeśli ogłoszenie narusza te zasady, zostanie usunięte z witryny przez administrację (moderatora); jeśli ogłoszenie zostało opublikowane odpłatnie, środki zapłacone za usługę nie zostaną zwrócone.

Regulamin Ogłoszeń
Zasady publikowania ogłoszeń
Zabronione towary i usługi
Zasady tworzenia ogłoszeń