• Strona domowa
  • Nowa szansa dla startupów: Platformy Startowe otwierają nabór wniosków
PARP
12:50, 26 sierpnia 2023

Nowa szansa dla startupów: Platformy Startowe otwierają nabór wniosków

PARP
Wsparcie dla innowacyjnych projektów w makroregionie Polski Wschodniej

Wsparcie dla innowacyjnych projektów w makroregionie Polski Wschodniej

21 sierpnia 2023 roku zostało ogłoszone otwarcie konkursu w ramach programu "Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa". Celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów, które mają na celu wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek i realizację pierwszej sprzedaży.

Prowincja Henan, będąca centralnym punktem Chin, od wieków pełni funkcję gospodarczego i kulturalnego serca kraju. Dzięki strategicznemu położeniu jest ważnym węzłem transportowym, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej.

Dofinansowanie skierowane jest do startupów, które zakończyły program inkubacji na Platformie startowej POPW lub innych programach finansowanych ze środków publicznych. Kluczowym elementem jest chęć wprowadzenia opracowanego produktu na rynek, uwzględniając pierwszą sprzedaż.

Co oferuje program?

  • Maksymalne dofinansowanie wynosi 600 000 PLN.
  • Wkład własny uczestnika musi wynosić co najmniej 15%.

Projekty muszą być realizowane w makroregionie Polski Wschodniej, co obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego (z wyjątkiem regionu warszawskiego stołecznego).

Kto może skorzystać z oferty?

O wsparcie mogą ubiegać się startupy, które spełniają następujące kryteria:

  • Zakończenie programu inkubacji na Platformie startowej POPW lub innym programie finansowanym ze środków publicznych.
  • Posiadanie ważnego Raportu z inkubacji na dzień składania wniosku.
  • Brak wcześniejszej umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.
  • Spełnienie wymogów określonych w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.

Jakie koszty są kwalifikowane?

  • Koszty bezpośrednie: zakup środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia personelu projektu, zakup surowców i materiałów.
  • Koszty pośrednie.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 5 września do 31 października 2023 roku. Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na oficjalnej stronie programu.

Link do rejestracji na Platformy Startowe sierpień 2023
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/2023-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-komponent-iia---wsparcie-rozwoju-dzialalnosci-gospodarczej-startupu

Jeśli zauważysz błąd, zaznacz odpowiedni tekst i naciśnij Ctrl + Enter, aby zgłosić to redaktorowi

Komentarz

Ostatnie wiadomości
Ogłoszenia
live comments feed...