• Strona domowa
  • Od 15 października wchodzi w życie nowy cennik biletów komunikacji miejskiej
LUBIKA
13:47, 14 października 2020
Wiarygodne źródło

Od 15 października wchodzi w życie nowy cennik biletów komunikacji miejskiej

LUBIKA
Od 15 października wchodzi w życie nowy cennik biletów komunikacji miejskiej

Od czwartku - 15 października, wchodzi w życie nowy cennik biletów komunikacji miejskiej. Zmiana cen dotyczy tylko kategorii biletów okresowych i osób, które nie są posiadaczami Lubelskiej Karty Miejskiej. Nowy cennik podwyższa opłaty w Pierwszej, Drugiej i Pełnej Strefie Biletowej w kategorii biletów okresowych w przedziale od 15% do 35%. Najbardziej popularny bilet okresowy 30-dniowy na wszystkie linie, obowiązujący na terenie Lublina (Pierwsza Strefa Biletowa) od połowy października będzie kosztował 119 zł, natomiast ulgowy 59,50 zł. Osoby, które przystąpiły do miejskiego programu lojalnościowego będą mogły kupić bilety okresowe w takich samych cenach jak dotychczas. Dodatkowo jako bonus otrzymują możliwość korzystania z komunikacji miejskiej w Pełnej Strefie Biletowej. 

Do programu mogą przystąpić osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Lublina i deklarują w zeznaniu podatkowym jako miejsce swojego zamieszkania Gminę Lublin, bez względu na to, czy osiągają dochód. Program jest również adresowany do osób, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują jako miejsce zamieszkania Gminę Lublin. Z programu mogą skorzystać także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez Miasto. Do programu są włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 26. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mają prawo do korzystania ze zniżek i ulg w ramach programu na podstawie Lubelskiej Karty Miejskiej nadanej rodzicowi albo opiekunowi prawnemu.

W przypadku osób, które posiadają już Kartę Biletu Elektronicznego (KBE) wystarczy złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej. Natomiast dla osób zainteresowanych programem, ale nie posiadających jeszcze KBE, pierwszym krokiem będzie zawnioskowanie o tę Kartę, a następnie złożenie już właściwego wniosku o zakodowanie na niej Lubelskiej Karty Miejskiej. Przy składaniu wniosku niezbędne będzie okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz, w zależności od posiadanego uprawnienia do wydania LKM, dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie. Dla większości mieszkańców będzie to pierwsza strona zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego we właściwym dla Gminy Lublin Urzędzie Skarbowym albo Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Co ważne, należy pamiętać, żeby numer na UPO, był zgodny z numerem wygenerowanym na złożonym dokumencie PIT.

Wnioski o nadanie LKM są przyjmowane w Punktach Obsługi ZTM oraz w funkcjonujących Biurach Obsługi Mieszkańców. Osoby, które są już użytkownikami Karty Biletu Elektronicznego i nie mają potrzeby jej wyrobienia, zapraszamy do skorzystania z usług BOM-ów, zlokalizowanych przy ul. Wieniawskiej, Filaretów, Szaserów i Kleeberga. Punkty te są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.15. Natomiast punkty prowadzone przez ZTM obsługują klientów w godzinach 7.15-16.45. Przed wizytą warto wcześniej wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Dzięki takiemu przygotowaniu szybko i sprawnie załatwimy formalności. Dodatkowo, należy pamiętać, że jeżeli upoważniamy kogoś do złożenia wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej, to musimy dołączyć stosowne upoważnienie. W Punktach Obsługi Klienta prowadzonych przez ZTM, obecni są nawigatorzy, którzy służą pomocą osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, wskażą właściwy formularz do wypełnienia, jak również będą czuwać nad porządkiem organizacyjnym oczekujących w kolejce.

Jeśli zauważysz błąd, zaznacz odpowiedni tekst i naciśnij Ctrl + Enter, aby zgłosić to redaktorowi
#ZTM #Lublin #Lubelska Karta Miejska #Lubika

Komentarz

Ostatnie wiadomości
Ogłoszenia
live comments feed...