Rosyjska inwazja na Ukrainę, rozpoczęta w 2014 roku, stworzyła złożoną sytuację geopolityczną, która ma wpływ na cały region Europy Wschodniej. Lublin, będący jednym z ważniejszych miast na wschodniej granicy Polski, ma głębokie historyczne i kulturowe powiązania z Ukrainą. W obliczu konfliktu z Rosją, mieszkańcy Lublina i okolic wnieśli znaczący wkład w pomoc dla Ukraińców dotkniętych wojną. Inicjatywy lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych oraz wsparcie ze strony władz miejskich stanowią integralną część działań na rzecz humanitarnej pomocy dla uchodźców i osób poszkodowanych przez konflikt.

Redakcja 4881 uważnie monitoruje te wydarzenia. W tej rubryce opublikujemy najważniejsze wiadomości oraz historie bezpośrednich uczestników tych przerażających wydarzeń.